Начало

Театър Реплика

Създадохме “Реплика” с цялата си младежка наивност и любов към театъра. Искаме да го правим честен, смел и свободен. “Реплика” е нашата опозиция на застарялата театрална система в България и нашето доказателство, че може да се прави качествено, социално-ангажирано и истинско изкуство извън системата на щатните театри.

Нашата мисия е да разкриваме възможности за изява на талантливи млади актьори, режисьори, сценографи и драматурзи. За съжаление в България все още действат закони и порядки, които прекършват почти всяка свободна инициатива в областта на театъра и именно затова всяка малка победа ни е толкова сладка.

Реплика може да има тогава и само тогава, когато имаш какво да кажеш.

Постановки