Театър Реплика / Постановки / Да купиш история

Да купиш история

„Да купиш история“ е проект рефлекция на крайно нехуманната политика на държавата и местните власти спрямо човека като независима единица. През последните две десетилетия ставаме свидетели и все повече жертви на все по осезаемата подмяна на културата с корпоративни структури. Унификацията на човека като уникална единица вече няма никаква стойност. Емоцията на човека и неговите възприятия не са приоритет. Новите пазарни механики почти не ти позволяват да бъдеш самостоятелен, твоите мисли и действия отдавна са в системна експлоатация. Единствения вариант да запазиш човешкия си облик е като се самоидентифицираш.

Режисьорски дебют на Борис Зафиров. Идеята за проекта се разработва за първи път по време на театралната работилница за документален театър част от фестивала „НЕДРАма“ през 2014 година, организиран от театър „Реплика“.

„Институтът на Боклуците“ е проект създаден през 2015 година от Георг Жено и Ирина Андреев. в следствие на документалния спектакъл „Ние сме боклуците от Източна Европа“ (театър „Реплика“). Това е платформа за радикален, социален и политически театър, който иззема функциите на абдикиралия държавен апарат. В следствие на тази абдикация много социални групи изпадат в немилост и постепенно се превръщат в ненужна маса, в Боклук. „Институтът на Боклуците“ има за цел да върне социалните и екзистенциалните принадлежности на тези групи хора.

режисьор и сценарист: Борис Зафиров
сценограф: Силвана Илиева
мултимедия: Теодор Кириаков, Драгомир Йорданов
звукова среда: Алексей Николов, Венцислав Диков
художник на плакат: Десислава Банкова

с участието на: Благой Бойчев

Специални благодарности на Георг Жено и Мария Пунина