Театър Реплика / Постановки / Лице на чужденец. България. Димитър Гочев. Германия.

Лице на чужденец. България. Димитър Гочев. Германия.

документален театрален проект, посветен на паметта на Димитър Гочев
Автори на проекта: Ирина Андреева, Крис Шарков, Георг Жено

Димитър Гочев напусна този свят на 20 октомври 2013 г. За нас – авторската група на проекта – той не е просто един от най-важните режисьори в съвременния европейски театър, за нас той е един ексцентричен съвременен артист обитаващ различни пространства с много специална индивидуалност. Работейки над проекта „Изход“ търсейки причините и мотивите на днешните млади българи, които напускат страната и търсят пътя си в други територии и пространства у нас възникна идеята да си спомним за Димитър Гочев и представим тук един опит за реконструкция на личността на Димитър Гочев, да направим някаква акция и с този жест да изразим уважението си към тази личност.

Димитър Гочев е работил в България и в Германия откъдето стана известен в целия свят. За съжаление в България доста често даже студенти от НАТФИЗ на знаят какъв невероятен режисьор е бил роден в страната им, че именно от тук е стартирал творческото си извисяване. Никой български театър не направи официално събитие, с което да почете паметта му. За нас тази акция е просто специален жест, където младият български режисьор Крис Шарков, заедно с младия немски режисьор Георг Жено ще прочетат думи на и за Димитър Гочев.

Това, което ще видите документална акция – представление, чрез която искаме да изкажем обичта си към Димитър Гочев и да почетем този човек, с който никога не сме работили, но неговите представления и интервюта са ни вдъхновили и ни дават сили и импулс да откриваме непознати театрални територии.