Специални проекти

Театър Реплика работи по различни специални проекти:

  • Ежегоден международен фестивал NEDRAma international – интердисциплинарна театрална лаборатория, която пътува до горещи точки на райони на бедствия, намесва се и действа в криза и с помощта на местните жители и театрални творци развива реални решения.
  • Театър „Спешна помощ“ – интердисциплинарен проект в който актьорите ще се опитат да „въвлекат“ една малка група роми в магията на правенето на театър и на отговорностите, които това носи след себе си.