NEDRAma

NEDRAma е интердисциплинарна театрална лаборатория, която пътува до горещи точки на райони на бедствия, намесва се и действа в криза и с помощта на местните жители и театрални творци развива реални решения.

Европа е в криза.

Европа сега е на ръба.

NEDRAma отива до мястото, където е повикана. Ние не работим с методите на конвенционалния театър, когато се опитваме да разрешим чрез театъра кризисни ситуации.

Нашите актьори са млади хора с активна социална позиция.