За какво си мечтая?

Да, мечтите са хубаво нещо. Казват, че човек е толкова голям, колкото са големи неговите мечти. И аз имам не една, а няколко. И не зная дали моите мечти са големи, но вярвам, че ако ги осъществя светът ще стане малко по-добър и живота на част от хората ще се промени към по-добро. Ще си позволя да споделя с вас само три от моите мечти.

Първата е тази година да успея да се подготвя и да продължа образованието си в един от медицинските университети. Знам, че ще ми бъде трудно – имам семейство, дете, работа, но това е нещото което искам. По този начин ще дам и личен пример на дъщеря си, че образованието е ценност. Знам също, че след като завърша, придобия знания и умения, ще бъда много по-полезна за хората от моя етнос.

Втората ми мечта е да изградя дъщеря си като честен, любознателен, ученолюбив и стойностен човек. И тя да бъде втория човек от нашето семейство, който ще завърши висше образование.

Третата – мечтая да дойде времето, когато хората в страната ни няма да се делят на етноси. На ромите няма да се гледа с презрение и недоверие, и няма да има дискриминационно отношение към нас. Това би ни помогнало и насърчило да търсят своето място в живота и да бъдат добри граждани на страната си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *