Георг Жено

През декемри 2012 година благодарение на моята стара приятелка Василка Бумбарова се запознах с групата млади артисти от театър „Реплика”.

«Реплика» е творчески съюз, членове на който са младите актьори Ованес Торосян, Ивайло Драгиев, Благой Бойчев, Милко Йовчев, Боряна Пенева, Милена Ерменкова, Ирина Андреева…

След съвместната ни постановка на спектакъла „Заполярная правда” (Истина… отвъд полярния кръг) в Центъра за култура и дебат «Червената къща» ние решихме да продължим на свободен принцип нашето сътрудничество. Тоест Василка Бумбарова и аз в момента сме куратори на няколко проекта, които ще се случат в театър «Реплика».

Точно този тип съвместно сътрудничество е в моите планове за бъдещето, тъй като след 15 години работа в Русия бях решил да създам нов театрален проект в Европа, който нарекох „Театър „Бърза помощ” с желанието да осъществявам театрални проекти в Германия, Източна Европа и Русия.